Lagrede jobber

Mobil

Avansert søk

Jooble

Stilling

for eksempel: barne og ungdoms er

Sted

Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Sted. By, Fylke

Søk!

Overingeniør jobb

1-20 fra 112 søkeresultater

Dato lagt ut:

alle dager

Lønn:

noen

Beliggenhet

Relaterte stillinger:

Andre stillinger:

Arbeidsgivere

Filtrer etter søkeord:

Søkelogg:

overingeniør

A

A

A

1

Bergen

jobbnorge.no[+1]tjenester.nav.no - jobbnorge.no-  11 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Overingeniør Jobbnorge ID: 112516 Ved Institutt for geovitskap er det ledig ei fast stilling som overingeniør knytt til drift, vedlikehald og utvikling av ein ny fjernstyrt undervannsfarkost (Remotely Operated Vehicle - ROV) for marin forsking. Stillinga som overingeniør...  vis alle

2

Molde

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

jobbdirekte.no[+2]jobbdirekte.no - tjenester.nav.no - jobbnorge.no-  5 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

 ...målretta god vurderingsevne og samfunnsforståing Vi kan tilby: ein utfordrande jobb i eit utviklande og godt fagmiljø. løn som overingeniør stillingskode 1087 alt. senioringeniør stillingskode 1181 med aktuell lønsplassering i staten sitt lønsregulativ ut frå kvalifikasjonar...  vis alle

3

Bergen

tjenester.nav.no-  1 dag siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Senioringeniør/overingeniør (systemutviklar) - mellombels stilling Jobbnorge ID: 113047 Ved Institutt for informatikk er det ledig ei mellombels stilling i 3 år som senioringeniør/overingeniør. Stillinga vil ha sitt hovudansvar innan vår Computational Biology Unit - CBU...  vis alle

4

Molde

IPRO

nordiccareer.no-  2 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Jobbnorge ID: 112266 Vi har ledige fast stilling i miljøvernavdelinga. Stillinga er i hovudsak tillagt ansvar for saker etter plan- og bygningslova. Det gjeld både rettleiing av kommunar og private planleggarar, og det å gje uttale til vis alle

5

Hamar

Statens vegvesen Region øst

jobbdirekte.no[+1]jobbdirekte.no - tjenester.nav.no-  18 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Overingeniør Byggeleder/prosjekteringsleder Hamar Overingeniør Statens vegvesen vegavdeling Hedmark har på vegne av Staten og Hedmark fylkeskommune ansvaret for drift og vedlikehold samt utbygging av vegnettet i Hedmark. Dette innbefatter prosjektering og bygging av små...  vis alle

6

Bergen

finn.no[+1]finn.no - jobbnorge.no-  9 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Prosjektleiar (senioringeniør/overingeniør) - 2 stillingar Eigedomsavdelinga (EiA) ved UiB har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av universitetet sin samla bygningsmasse, som omfattar rundt 95 bygningar med i alt 377.000 m2, inkl. innleie av 73.000 m2. Avdelinga...  vis alle

7

Oslo

Statens jernbanetilsyn

tjenester.nav.no[+3]dn.no - monster.no - finn.no - tjenester.nav.no-  6 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Avdeling for sikkerhetsstyring og tilsyn har ledig stilling som senior-/overingeniør. Avdelingen består av elleve dyktige fagpersoner, og spesialiserer seg innen sikkerhetsstyring på jernbane. Vi ser etter deg som er sivilingeniør eller har annen relevant teknisk bakgrunn...  vis alle

8

Bergen

Hordaland fylkeskommune

nordiccareer.no-  20 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Overingeniør - Elektro - Eigedomsseksjonen Eigedomsseksjonen er Hordaland fylkeskommune sin fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Seksjonen skal ivareta fylkeskommunen sin byggherrefunksjon og er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkeskommunen...  vis alle

9

Kristiansand

tjenester.nav.no[+1]tjenester.nav.no - nordiccareer.no-  16 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Overingeniør/avdelingsingeniør (Ref 32/15) Overingeniør/avdelingsingeniør ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 32/15 Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 50 % stilling som overingeniør/ avdelingsingeniør fra 01.08.15. Stillingen er knyttet til Fakultet for...  vis alle

10

Bergen

Hordaland fylkeskommune - Eigedomsseksjonen

finn.no[+1]finn.no - tjenester.nav.no-  23 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

 ...Eigedomsseksjonen har totalt ca. 100 tilsette. Av desse er ca. 30 tilsette ved kontoret i Bergen. Eigedomsseksjonen skal tilsetje ein overingeniør med elektro som fagfelt, med arbeidsstad i Drift- og vedlikehaldsavdelinga ved seksjonen. Den som vert tilsett skal vere...  vis alle

11

Trondheim

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

tjenester.nav.no-  8 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Overingeniør/senioringeniør ved NGUs laboratorium (ref.nr. 6-15) Fast stilling som overingeniør/senioringeniør ved NGUs laboratorium Norges geologiske undersøkelse (NGU) ønsker en høy kvalifisert og motivert medarbeider for å styrke laboratoriets kompetanse innen kjemisk...  vis alle

12

Bergen

nordiccareer.no-  24 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Overingeniør (områdeleiar/driftskoordinator) Jobbnorge ID: 111872 Eigedomsavdelinga ved UiB har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av universitetet sin samla bygningsmasse, som omfattar rundt 95 bygg med i alt 377.000 m2, inkl. innleie av 73.000 m2. Avdelinga...  vis alle

13

Haugesund

Kystverket Vest

jobbdirekte.no-  9 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

 ...for hamner, farleier og losplikta. Kystverket har òg ansvaret for staten sin beredskap mot akutt forureining Prosjektplanleggar(overingeniør/senioringeniør) (ref.nr. 2534483775) Prosjektplanleggar(overingeniør/senioringeniør) - Kystverket Vest Den tilsette skal i nært...  vis alle

14

Trondheim

NGU

finn.no-  9 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

 ...motiverte til å lære seg norsk muntlig og skriftlig. Stillingen lønnes etter utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som Overingeniør (stillingskode 1087) i ltr. 53-83, normalt avlønnet i ltr. 53-60 tilsvarende kr 451 200,- - 508 800,- brutto pr år, eller som...  vis alle

15

Sola

jobbdirekte.no-  23 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Sola kommune 4050 SOLA . VA Overingeniør Kommunalteknikk har ledige stillinger: VA Overingeniør og Ingeniør Fullstendig utlysning finner du på ¿ eller på Vi ønsker at søknad sendes elektronisk (web-søknad). Nærmere opplysninger om stillingene: Rune Hatteberg, mobil 91167656...  vis alle

16

Sola (kommune)

Sola kommune, kommunalteknikk

finn.no-  23 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Kort om stillingen Kommunalteknikk har ansvar for kommunens vei, vann- og avløpsanlegg, og renovasjonsordning. Stillingen vil ligge under seksjon vei, vann- og avløp. Seksjon vei, vann- og avløp utfører/arbeider med drift- og vedlikehold av kommunens VA-anlegg og veier,... vis alle

17

Trondheim

finn.no-  24 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

Ved Fakultet for arkitektur og billedkunst er det ledig 50 % midlertidig stilling for inntil tre år som avdelingsingeniør/overingeniør. Stillingen er en del av administrasjonen ved fakultetet. Administrasjonen har til sammen to årsverk innen IT. Fakultetet tilbyr bachelorutdanning...  vis alle

18

Kristiansand

jobbdirekte.no-  17 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

 ...trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad. Overingeniør/avdelingsingeniør (Ref 32/15) Overingeniør/avdelingsingeniør ved Fakultet for teknologi og realfag. Ref 32/15 Ved Universitetet i...  vis alle

19

Bergen

Hordaland fylkeskommune

jobbdirekte.no-  23 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

 ...ansvarleg måte. Vi tek hand om budsjett og rekneskap, sikrar gode rutinar ved innkjøp og tenlege lokale for alle verksemdene våre. Overingeniør (Ref. nr.: 2565202368) Overingeniør - Elektro - Eigedomsseksjonen Eigedomsseksjonen er Hordaland fylkeskommune sin fagavdeling...  vis alle

20

Trondheim

nordiccareer.no-  21 dager siden  -  [ Les mer ]  -  [ Lagre ]

(etter avtale)

 ...konfigurering og drift av servere og klienter i Microsoft-miljø med tilhørende brukerstøtte. Det forventes forøvrig at avdelingsingeniøren/overingeniøren skal kunne delta i utviklingsprosjekter ved fakultetet. Stillingsinnehaveren må regne med endringer i arbeidsoppgavene ved...  vis alle

A

A

A

123456
joobleStateChecker